510 Finlands historia 1800 – 1900-talen

Datum/Tid
2022-02-03
11:00 - 12:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka         tors             6 ggr.          19 delt.                Hans Hedenström

Finland från den självklara svenska östra landsdelen till ett ryskt storfurstendöme. Efter den ryska revolutionen fick Finland sin självständighet och blev nära nog en sovjetisk lydstat under andra världskriget. Idag är Finland en alliansfri avancerad nordisk välfärdsstat.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)