511 De håller vårt samhälle igång

Datum/Tid
2022-03-14
10:00 - 12:00


Varje vecka         mån            5 ggr.          20 delt.                Agneta Hilding

De förser oss med rent vatten, renar vårt avloppsvatten och ger oss värme och el. De räddar liv och egendom vid akuta sjukdomsfall och olyckor. Vi får titta in bakom kulisserna och veta mer om några viktiga samhällsinrättningar. Kraftvärmeverket (14/3 09:30-12:00), Vattenverket (21/3 10:00-12:00), Avloppsreningsverket (28/3 10:00-12:00), Räddningstjänsten, Brandstation öster (4/4 10:00-12:00) och Ambulansen (11/4 10:00-12:00). Samlingsplatser och starttider skickas ut till deltagarna.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)