516 Vinkunskap, fördjupningskurs 2

Datum/Tid
2022-02-10
15:00 - 16:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Jämn vecka          tors             6 ggr.          19 delt.                Gunnar Gustafsson

Kursen inriktas på ett djupare studium av viner och vinframställning i länder från ”Nya Världen”. Traditionellt inkluderar detta Sydamerika (Argentina, Chile, Uruguay), Nordamerika (Kalifornien, Oregon, Washington State), Oceanien (Australien, Nya Zeeland) och Sydafrika. Vi tittar på regioner och druvsorter som möjligtvis är mindre kända men som är av stort kvalitetsintresse.
Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)