52 Amatör-astronomins nya utmaningar

När

2021-10-25    
14:00 - 15:45

Plats

Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1, Västerås, 722 14

Värd: Gunnar Holmdahl

Astronomi och kosmologi är under snabb utveckling. Forskarna översvämmas av nya mätdata från jord- och rymdbaserade teleskop och rymdsonder. Bristande forskningsresurser har gett amatörastronomin en viktig roll. Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening, VARF, har fyra uppgifter:

  • Informera allmänheten
  • Stå för grundutbildning i astronomi för Västerås skolor
  • Säkra återväxt genom Astronomisk Ungdom
  • Komplettera grundforskning inom projekt som Big Bang, Universums expansion, Svarta hål, Mörk energi och -materia, Gravitationsvågor.

Clas Göran Lundberg, informationsansvarig för VARF berättar.