524 Medias roll i samhället – ”kanske sanning – kanske lögn”

Datum/Tid
2022-02-08
15:00 - 16:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Jämn vecka          tis               6 ggr.          19 delt.                Per-Åke Svensson

Hur påverkar media din bild av verkligheten? Är bilden sann eller tillverkad av medierna? Har politiker och myndigheter tillräckliga möjligheter att nå ut med det man vill säga till medborgarna, när det först måste passera journalistiken? I den här kursen försöker vi komma underfund med det genom att såväl diskutera dagsaktuella händelser och hur de beskrivs i olika media, som att försöka hitta långsiktigare skeenden. Sociala medier är här en viktig del av denna utveckling. Är media stöd för demokratin eller en fara? Har det blivit en del av underhållningsindustrin? Den här kursen är till för dig som vill utbyta erfarenheter och diskutera.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)