57 Kan vi avstå från kärnkraften? I så fall varför?

Datum/Tid
2021-11-29
14:00 - 15:45

Plats
Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1
722 14, Västerås


Värd: Britt-Marie Johansson

Hans Skoog är civilingenjör, IVA-ledamot och med en bakgrund från ABB och robotområdet. Vi behöver mer pålitlig el inte mindre. Samtidigt ska vi värna miljön och våra samlade resurser. Vad finns det för argument för att avstå kärnkraft-el och hur hållbara är dom? Föredraget försöker analysera argumenten utifrån totalperspektivet.