61 Hållbart och attraktivt Västerås

Datum/Tid
2022-02-14
14:00 - 15:45

Plats
Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1
722 14, Västerås


Värd: Gunnar Gudmundsson

Carl Arnö är stadsbyggnadsdirektör i Västerås. Han kommer att berätta om aktuella stadsbyggnadsfrågor i Västerås och diskutera fritt om stadsbyggnation. Vikten av att bygga på ett hållbart och attraktivt sätt tas upp.