701 Mikrovärlden: DNA, RNA och proteiner…

När

2023-03-01 - 2023-04-05    
11:00 - 12:45

Bokningar

Bokning stängd

Plats

Växhuset
Viktor Larssons plats 1, Västerås, 72214

Varje vecka     onsdag    6 ggr.    19 delt.   Robert Fast

Vår arvsmassa utgörs av DNA, som via olika typer av RNA styr sammanfogningen av aminosyror till proteiner. Proteinerna är de molekyler som möjliggör cellernas ämnesomsättning. DNA utsetts för förändringar, så kallade mutationer. De kan repareras; vad händer om mutationerna inte avlägsnas? Olika tekniker, för att ”manipulera” DNA som exempelvis PCR och kloning, behandlas. Vi tar upp hur antibiotika används mot bakterieinfektioner och hur resistens mot antibiotika kan uppstå. Vidare fördjupar vi oss i olika typer av virus och vacciner, som kan stoppa deras framfart. Avsikten med kursen är att beskriva hur dessa forskningsfält växte fram. De molekylära detaljerna kommer att vara underordnade.
Avgift 325 kr

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.