704 Västerås 6 000 år

När

2023-03-22 - 2023-05-03    
15:00 - 16:45

Bokningar

Bokning stängd

Plats

Växhuset
Viktor Larssons plats 1, Västerås, 72214

Varje vecka     onsdag     7 ggr.     19 delt.      Gunnar Hilding

För 6 000 år sedan bosatte sig de första västeråsarna i en havsvik vid dagens Tortuna. Där livnärde de sig på jakt och fiske. För 2 000 år sedan byggdes en by på Skälby ängar. På åkrarna växte säd och i markerna betade djur. För 1 500 år sedan blev Badelunda med sin tingsplats ett viktigt maktcentrum och under tidig medeltid grundades Västerås vid Svartåns mynning. Orten blev med tiden ett politiskt och religiöst centrum. För drygt 100 år sedan blev Västerås ett viktigt industri- och handelscentrum.
Avgift 350 kr

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.