719 Natur och miljö

När

2023-02-01 - 2023-04-12    
11:00 - 12:45

Bokningar

Bokning stängd

Plats

Växhuset
Viktor Larssons plats 1, Västerås, 72214

Udda vecka      onsdag     6 ggr.     19 delt.       Bengt Jönsson

Denna kurs om natur och miljö görs i samarbete med Naturskyddsföreningen. Vi får lära oss mer om natur- och miljöutvecklingen under de senast 60 – 70 åren, då människan i allt snabbare takt har förändrat jord- och skogsbruket samt våtmarkerna. Kursen tar även upp miljökvalitetsmålen, den biologiska mångfalden, de hotade arterna, rödlistan 2020 och Naturvårdsverkets krav på en grön strukturplan.  
Avgift 325 kr.

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.