801 Kärlväxter i Västmanland

Datum/Tid
2020-04-27
09:00 - 10:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka          mån         6 ggr                                         19 delt.                                                 Sören Larsson och Bo Eriksson

Kursen är en spännande resa in i den västmanländska kärlväxtfloran. Kärlväxternas ca 300 000 arter indelas i tre divisioner; lummerväxter, ormbunksväxter och fröväxter. Tre teorilektioner i Växhuset under april-maj och tre fältvandringar under juni-juli är planerade. Fältbesöken bestäms mellan kursledare och kursdeltagare.

Kurslitteratur består av olika utgåvor av floror.

Bokningar

Du måste logga in eller registrera dig för att kunna utföra en bokning.