803 Politiska “ismer”

Datum/Tid
2020-01-27
11:00 - 12:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka (utom vecka 9)               mån            6 ggr                                              19 delt.                                                          Ola Björlin

Kursen belyser och diskuterar de vanligaste politiska ideologierna: liberalism, konservatism, socialism, ekologism, nationalism m.fl. Även andra politiska “ismer” som är vanliga i politiska analyser berörs, t.ex. feminism, islamism och populism.

Kurslitteraturen är en samling texter som blir utgångspunkten för våra diskussioner. De finns tillgängliga vid kursens början.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.