803 Politiska “ismer”

Datum/Tid
2020-01-27
11:00 - 12:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka (utom vecka 9)               mån            6 ggr                                              19 delt.                                                          Ola Björlin

Kursen belyser och diskuterar de vanligaste politiska ideologierna: liberalism, konservatism, socialism, ekologism, nationalism m.fl. Även andra politiska “ismer” som är vanliga i politiska analyser berörs, t.ex. feminism, islamism och populism.

Kurslitteraturen är en samling texter som blir utgångspunkten för våra diskussioner. De finns tillgängliga vid kursens början.

Bokningar

Detta evenemang är fullbokat.