813 Sovjetunionen 1917-1991

Datum/Tid
2020-01-30
11:00 - 12:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka            tor           5 ggr.                                                                      19 delt.                       Hans Hedenström

Historiens första socialistiska revolution blev det kommunistiska Sovjetunionen. Kursen berör inbördeskriget, NEP-perioden, kollektiviseringen, den stora terrorn, andra världskriget och kalla kriget fram till glasnost och perestrojka och slutlig kollaps.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.