815 Vinkunskap, fördjupningskurs I

När

2023-09-07 - 2023-11-16    
16:00 - 17:45

Bokningar

Bokning stängd

Plats

Folkuniversitetets lokal
Smedjegatan 9-11, Västerås, 72213

Jämn vecka     torsdag     6 ggr.     15 delt.     Gunnar Gustafsson
Kursen inriktas på ett djupare studium av viner och vinframställning i de tre europeiska länderna
Frankrike, Italien och Spanien. Detta inkluderar inte minst regioner som möjligtvis är mindre kända
men som är av stort kvalitetsintresse. Exempel på detta är Frankrike Sydväst, Kampanien och
Galicien. Vid varje praktisk övning kommer fyra olika viner provas (ca 5 cl per vin). Fyra egna glas
tas med vid varje tillfälle. Kursen genomförs i Folkuniversitetets lokaler på Smedjegatan 9-11.
Avgift 325 kr. Vinerna betalas av deltagarna

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.