825 Badelundas historia

Datum/Tid
2020-05-06
10:00 - 11:45

Plats
Badelunda kyrkskola
Anundshög
, Västerås


Varje vecka         ons          4 ggr.                                                    25 delt.                                     Bengt Wallén

Under våren 2020 genomförs en studiekurs som kommer att behandla den spännande historien om Badelunda. Kursen kommer att omfatta fyra pass om två lektioner varav två lektioner kommer att genomföras som guidningar vid Anudshög, kyrkan och byn Tibble och två pass kommer att genomföras som föreläsningar i Kyrkskolan. Vi samlas på den västra parkeringen vid Västerås Centralstation för att samordna transporterna.

Bokningar

Du måste logga in eller registrera dig för att kunna utföra en bokning.