905 Frihetstiden och Gustavianska enväldet NY KURS

Datum/Tid
2020-09-22
13:00 - 14:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka tisdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Gunnar Hilding
Följ med på en 100 år lång spännande historisk resa (1718 – 1818) genom frihetstiden och det gustavianska enväldet. Dessa år dominerades av politiska intriger, kungamord, bondeuppror, svaga kungar och misslyckade svensk-ryska krig. Sverige närmade sig samtidigt Europa och kulturlivet blomstrade. Våra kulturpersonligheter och vetenskapsmän gjorde sig kända utanför Sveriges gränser. När Karl XIV Johan intog den svenska tronen gick Sverige in i en ny och lugnare tidsepok.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)