906 Stormaktstidens Sverige

Datum/Tid
2020-09-23
13:00 - 14:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka onsdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Gunnar Hilding
En av de mest spännande och intressanta tidsepokerna i svensk historia var Sveriges stormaktstid (1611 – 1721). Under dessa 110 år lades grunden till dagens moderna samhälle. Det var inte bara krig och elände. Kulturlivet blomstrade. Industrin och handeln växte. Vår statsapparat skapades. Vi tog de första stegen ut i världen och var en kort tid en kolonialmakt i både Amerika och Afrika.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.