913 Sovjetunionen 1917-1991

Datum/Tid
2020-09-17
11:00 - 12:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka torsdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Hans Hedenström
Historiens första socialistiska revolution blev det kommunistiska Sovjetunionen. Kursen berör inbördeskriget, NEP-perioden, kollektiviseringen, den stora terrorn, andra världskriget och kalla kriget fram till glasnost och perestrojka och slutlig kollaps. Jeltsin och Putin berörs perifert.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)