919 Vad har historien lärt oss NY KURS

Datum/Tid
2020-09-22
11:00 - 12:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka tisdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Per Alvenäs
Historien kan räknas som mänsklighetens gemensamma minne, men hur långt bakåt i tiden sträcker sig egentligen vårt historiska minne. Vad har vi lärt oss av historiens alla framgångar och miss-lyckanden. Ska vi lyckas i nuet och framtiden bör vi allt oftare rikta blicken bakåt och studera vår historia. Med historien som grund behandlar kursen en mängd intressanta och spännande frågeställningar om människans mångtusenåriga existens och hur vi fungerar i dagens moderna samhälle.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.