922 Natur och miljö NY KURS

Datum/Tid
2020-09-17
11:00 - 12:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Jämn vecka torsdag 6 ggr. 19 delt. Kursledare Bengt Jönsson och Gunnar Rosén
Denna kurs om natur och miljö görs i samarbete med Naturskyddsföreningen. Vi får lära oss mer om natur- och miljöutvecklingen under de senast 60 – 70 åren, då människan i allt snabbare takt har förändrat jord- och skogsbruket samt våtmarkerna. Kursen tar även upp miljökvalitetsmålen, den biologiska mångfalden, de hotade arterna, rödlistan 2020 och Naturvårdsverkets krav på en grön strukturplan.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.