922 Natur och miljö NY KURS

Datum/Tid
2020-09-17
11:00 - 12:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Jämn vecka torsdag 6 ggr. 19 delt. Kursledare Bengt Jönsson och Gunnar Rosén
Denna kurs om natur och miljö görs i samarbete med Naturskyddsföreningen. Vi får lära oss mer om natur- och miljöutvecklingen under de senast 60 – 70 åren, då människan i allt snabbare takt har förändrat jord- och skogsbruket samt våtmarkerna. Kursen tar även upp miljökvalitetsmålen, den biologiska mångfalden, de hotade arterna, rödlistan 2020 och Naturvårdsverkets krav på en grön strukturplan.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)