85 Ansvarsfördelning inom Sveriges offentliga förvaltning

När

2023-02-13    
14:00 - 16:00

Plats

Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1, Västerås, 722 14

Värd: Maja Söderbäck

Föreläsare Terence Fell är universitetslektor i Statskunskap vid MDU.
Föreläsningen är en fortsättning från den mycket uppskattade föreläsning som Terence Fell gav hösten 2022 och som berörde ”Vad innebär demokrati och byråkrati?”. Nu blir fortsättningen att informera/problematisera Sveriges offentliga förvaltning och ansvarsfördelningen mellan stat, länsstyrelse och kommun. Varför denna uppbyggnad? Vad innebär det? Ändringar i framtiden?