105 Katedralen i Västerås – andligt och världsligt under åtta sekler

Datum/Tid
2020-03-02
14:00 - 15:45

Plats
Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1
722 14, Västerås


Värd Sören Salholm

”Katedralen i Västerås” utkom hösten 2019. Den är skriven ut ett samhällshistoriskt perspektiv och skildrar hur kyrkobyggnaden växt fram och förändrats beroende på hur omvärlden sett ut.

Fredric Bedoire, professor em. i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan, docent i konstvetenskap vid Stockholms Universitet och hedersledamot i Konstakademin har belönats med bl.a. Stora historikerpriset (2017) och Kungens guldmedalj i tolfte storleken (2018). Han har skrivit ett 30-tal böcker.