107 Klimatkarusellen

Datum/Tid
2020-03-16
14:00 - 15:45

Plats
Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1
722 14, Västerås


Värd Gunnar Holmdahl

Frågor att diskutera och vad vet vi egentligen om:
Hur har klimatet förändrats? Vilka konsekvenser har det fått/får det? Är koldioxid största boven? Det långsiktiga perspektivet? Kan vi lita på IPCC:s utsagor? Vad bör mänskligheten göra, slutsatser?

Hans Skoog är civilingenjör och mångårig medarbetare inom ABB och robotområdet. Han har studerat klimatproblematiken och också haft diskussionsgrupp kring ämnet.