106 Medierevolutionen på 1500-talet

Datum/Tid
2020-03-09
14:00 - 15:45

Plats
Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1
722 14, Västerås


Värd Christina Norén Svensson

Johannes Gutenbergs uppfinning – boktryckarkonsten – revolutionerade inte bara tekniken att framställa böcker utan förändrade också villkoren för hur författarna kunde agera i det offentliga rummet. Boktryckarkonsten påverkade de europeiska samhällena, religionen och politiken under 1400-, 1500-tal och även långt därefter.

Otfried Czaika har tidigare arbetat som bibliotekarie vid Kungliga Biblioteket i Stockholm och är nu professor i kyrkohistoria i Oslo samt stiftsteolog för Karlstad stift.