817 Konst på Västerås Konstmuseum

Datum/Tid
2020-02-05 - 2020-02-21
13:30 - 15:00

Plats
Västerås Konstmuseum
Karlsgatan 2
72214, Västerås


Jämn vecka           onsd                   5 ggr                                                            30 delt                                                Susanne Frost

I konstkursen tar vi del av aktuella utställningar och projekt på Västerås konstmuseum. Genom visningar och föredrag fördjupar vi oss i olika tematiker. Några exempel på vårens teman är människans förhållande till naturen och konstnärers gestaltande av densamma samt ny teknik i konsten. Programmen guidas och leds av konstmuseets intendenter.
Hörselhjälpmedel finns. Detaljerat program delas ut vid start.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.