86 Övergång från högskola till universitet. Vilken betydelse har det?

När

2023-02-20    
14:00 - 16:00

Plats

Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1, Västerås, 722 14

Värd: Maja Söderbäck

Föreläsare Jonas Stier är Professor i Socialt arbete och Rektorsråd med ansvar för forskning och forskarutbildning vid MDU.
I Sverige är det skillnad mellan högskolor och universitet framför allt när det gäller storleken på forskningsanslag, status och självbestämmande när det gäller examina. Övergången från högskola till universitet innebär därför ett omfattande utvecklingsarbete. Jonas Stier beskriver denna övergång med fokus på såväl utmaningar som möjligheter för MDU:s verksamhet. Han beskriver särskilt universitetets roll i ett alltmer globaliserat, digitaliserat och mångfasetterat samhälle.