830 Samtal om värderingar och livsåskådningsfrågor

Datum/Tid
2020-01-29
13:00 - 14:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka         ons          6 ggr.                         19 delt.                                                 Claes Bertil Ytterberg

I denna grupp tar vi upp frågor om etik, moral och livsåskådningar med särskild hänsyn till vad som sker med sådant i dagens föränderliga samhälle.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.