101 Sånger av Vysotskij

Datum/Tid
2020-02-03
14:00 - 15:45

Plats
Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1
722 14, Västerås


Värd Christina Norén Svensson

Trio Kontrast består av Per-Olof Hiller gitarr och sång, Kimmo Hulkkonen gitarr och sång samt Hans Hedenström flöjt och sång. Programmet innehåller ett antal av Vysotskijs många visor, en blandning av humoristiska och lyriska sånger samt berättelser om Vysotskij – Vem han var, hur han arbetade, men också om hans liv och den tid han levde i. Vysotskij var och är alltjämt mycket populär i Ryssland och hela Östeuropa. Han var en rysk motsvarighet till allt från Bellman till Vreeswijk.