102 Spännande Planteringar – att spela på alla ”strängar”

Datum/Tid
2020-02-10
14:00 - 15:45

Plats
Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1
722 14, Västerås


Värd Uno Gäfvert

Spännande planteringar med långt upplevelsevärde där perenner kombineras med lök- och vedartade växter. Stefan Mattson, tidigare stadsträdgårdsmästare i parkstaden Enköping.