Säter med Mentalvårdsmuseet och Biografmuseet

Datum/Tid
2020-04-07
09:00 - 17:00

Plats
Turistbusshållplatsen vid Centralen
Södra Ringvägen
, Västerås


OBS! Resan är inställd pga den rådande Corona-epidemin!

Museet berättar om patienter och personals livsvillkor vid Säters sjukhus från 1912-90-tal. Museet ger också en bild av hur samhällsbyggandet sett ut i Sverige för drygt hundra år sedan och fram till nutid.
Ett besök på Mentalvårdsmuseet ger en inblick i etik och livsfrågor, mänskliga värderingar och sociokulturella normers inverkan/påverkan på människa och samhälle. Konsten och arkitekturen som uttryck och symboliskt värde är också centrala begrepp när det gäller museets utbud.
På alla sinnessjukhus har funnits enstaka patienter, starka personligheter som trots svåra omständigheter med egna uttryck och med stark integritet ägnat sig åt kreativt arbete. Det utgör grunden för museets konstsamling.

Biograf & TV museet är inrymt i Säters f.d. yxfabrik intill riksväg 70 i centrala Säter. Museet består av ett antal uppbyggda miljöer, eller rum, som tillsammans bildar en basutställning över den rörliga bildens historia. Den smakfullt inredda museibiografen, med typiska drag från olika tidsepoker, utgör museets hjärtpunkt.
Vi upptäcker att vi själva fått uppleva den rörliga bildens mest expansiva skede i historien. Från stumfilmens sista år, ljudfilmens barndom, till TV-mediets genombrott, från eget smalfilmande till videotekniken och nu små bärbara telefoner som också är kameror.

09.00      Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen
10.30      Guidad visning av Mentalvårdsmuseet
12.00      Lunch på Säters Stadshotell
13.30      Visning av Biograf & TV-museet
15.30      Avresa
Ca 17.00 Åter i Västerås

Anmälan som är bindande ska vara SUVs expedition tillhanda senast 10 mars
Kostnad 550 kr ska vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 24 mars

 

Reseledare Kerstin Eriksson 072-2115820     Ulla Löndahl 070-7426160

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.